Kaj načrtujemo

Pristopi k oblikovanju vrta se razlikujejo glede na to, kje se vrt nahaja. Mestni vrt ima povsem druge zakonitosti kot jih ima podeželski vrt, primorski vrt se močno razlikuje od vrta na gorenjskem, itd. Z načrtom poskrbimo za to, da se bo vaš vrt prilagodil okolju, v katerem se nahaja ter vašim željam.

Podobno kot imajo stavbe različne funkcije in so temu primerno tudi oblikovane in urejene, se tudi vrtovi razlikujejo v svojem namenu in je tako izbira vrtnih prvin različna. Poleg okolice vašega doma načrtujemo vrtove ob vaših počitniških hišicah, privlačna in zanimiva okolica poslovnega objekta pa pomeni prijazno dobrodošlico kupcem in zaposlenim.

Načrtujemo vrtove vseh velikosti in funkcij, v različnih okoljih in ne glede na to ali gre za nov vrt ali za prenovo obstoječega.


Nov vrt

Nov vrt pomeni načrtovanje od začetka. Ker v njih večinoma ni vrtnih prvin, ki bi jih bilo potrebno ohranjati, je zato oblikovanje precej svobodnejše. Vseeno pa je vsak nov vrt omejen z reliefom, sosednjimi površinami, različnimi značilnostmi prostora in hiše, itd., ki jih je pri načrtovanju potrebno upoštevati.


Prenova vrta

Obstoječi vrtovi navadno po nekaj letih potrebujejo preureditev. Razlogov za to je več. Nekateri so bili dolga leta zapuščeni in so zato v slabem stanju. Mogoče se je zamenjal lastnik, ki potrebuje drugačen vrt, ali pa so se uporabniki preprosto naveličali stare ureditve. V zadnjih letih je na tržišču veliko novih, privlačnejših materialov, ki včasih niso bili dostopni in je tudi to eden od razlogov za prenovo vrta.

V večini takšnih primerov je nekaj elementov v vrtu zanimivih, še uporabnih in jih je zato smiselno ohraniti ter jih skladno vpeti v nov vrt in povezati z novimi deli.