Japonski strešni vrt Šole za orientalske in afriške študije, London, Anglija, 2006