Grajeni elementi v vrtu

Načrtujemo ureditev dvorišč, vrtnih poti in stopnic ter lokacijo postavitev opornih zidov, nadstreškov, ograj, letnih kuhinj... Svetujemo pri izbiri tlakovcev in materialov za zidove, ograje, nadstreške, ki so primerni za vaš vrt. S podrobnimi načrti lahko nekatere elemente sami izdelate ali jih naročite pri ustreznih ponudnikih.