Celostni načrt

Priprava celostnega načrta je pomemben del urejanja vrta, saj v njem zajamemo želje lastnikov, prikažemo ideje, upoštevamo velikost in lego prostora za izbrane dejavnosti.

Razvidna so vsa dela, način in faznost izvedbe ter izbor rastlin in materialov za posamezne elemente (tlakovane površine, ograje, pergole, vodne motive,…), ki jih bomo v vrtu upoštevali. Posebej pripravljeni popisi izbranih rastlin in materialov (s količino in vrsto materiala) in potrebnih del vam pomagajo pri izračunu obsega investicije ter iskanju posameznih izvajalcev in dobaviteljev.

Da bi se načrt kar najbolj prilagodil vašim željam in potrebam, je pogovor zelo pomemben del načrtovanja. Dogovorimo se za srečanje na mestu, ki bi ga radi uredili in se tam pogovorimo o vaših željah in razmišljanjih v zvezi z vrtom. Obenem se seznanimo s prostorom.

Ugotovimo, kaj le ta ponuja, katere dele je mogoče dobro izkoristiti, kateri dejavniki predstavljajo omejitve, kaj v prostoru je potrebno izpostaviti in katere stvari bi bilo potrebno zakriti.

Vrt razdelimo na več funkcionalnih enot, ki se lahko med seboj prepletajo oz. so ločene: predvrt, bivalni vrt, uporabni vrt (zelenjavni in sadni), vrt za sproščanje, vrt za igro, rekreacijo... Ob tem skladno upoštevamo tudi barvno načrtovanje, saj premišljena uporaba barv tako elementov kot rastlin vpliva na naše počutje, usklajenost elementov in rastlin.


Pregledni tloris

Tloris vsebuje vse pomembne informacije o razporeditvi grajenih elementov in zasaditev v vrtu. Tako dobite osnovno predstavo o tem, katere enote bo vrt vključeval ter kako naj bodo njegovi deli med seboj povezani.


Zasaditveni načrt

Pregledno oblikovan zasaditveni načrt v merilu vam omogoča, da rastline sami posadite oz. prepustite delo izvajalcu. V sklopu zasaditvenega načrta je tudi seznam rastlin


Načrt elementov, materialov

V načrtih so zajeti grajeni elementi in oprema s predvidenimi materiali ter popisi


Detajlni načrt

Načrti delov vrta v večjih merilih omogočajo natančno zasaditev v delih, kjer je ta gostejša, pravilno izvedbo tlakovanja poti, dvorišč in sedišč ter izdelavo vrtne opreme.


Tehnično poročilo

V poročilu je razložena vsebina načrta. Za boljše razumevanje so prikazane vse rastline in elementi, vključeni v načrt. 

V poročilu so omenjene tudi informacije, ki jih je potrebno upoštevati pri ustvarjanju vrta in jih v sliki ni mogoče prikazati, nasveti za vzdrževanje vrta, dodatne ideje, za katere se lahko odločite naknadno. S poročilom naj bi bil načrt bolj razumljiv, vaše delo pa s tem olajšano. Opremljen je s slikami in skicami, ki še dodatno prispevajo k razumljivosti.


Prostorski prikazi

Iz fotografije vašega vrtnega prostora pripravimo prostorske prikaze, s pomočjo katerih si boste lažje predstavljali videz vrta v njegovem kasnejšem obdobju razvoja.